Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba v prevažnej miere využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií. Využíva sa aj v rámci kúpeľnej liečby. Druh elektroliečby určuje lekár, rovnako aj trvanie elektroliečby a druh vhodnej elektrickej procedúry. Medzi elektroliečebné procedúry patrí liečba ultrazvukom, interferenčné prúdy, diadynamické prúdy, magnetoterapia, diatermia, hydrogalvan, ionoforéza a rebox. Môžu sa užívať len po indikácii odborným lekárom.

Princíp:

Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Systém je vhodný na podpornú fyzikálnu liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím. Elektroliečba využíva pôsobenie nízko, stredne a vysokofrekvenčného prúdu na ľudský organizmus a je vhodným doplnkom ostatných fyzioterapeutických postupov. Funguje spôsobom, že použitím špecifických druhov prúdu (frekvencie, amlitúdy, šírky impulzov a podobne), podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy.

Indikácie:

Elektroliečba sa používa pri rôznych nervových či svalových bolestiach, reumatizme mäkkých častí, chorobe kĺbov, pri liečbe skolióz, bolesti hlavy a migrén. Tým, že využíva liečebné účinky elektrického prúdu, je vhodná na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím. Tiež zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu, bolesť a uľahčuje ľahšiu úpravu pohybových funkcií. Elektroliečebné procedúry majú analgetický (tlmiaci bolesť), myorelaxačný, spasmolotický (uvoľňujúci kontrakciu svalu), hypermetický (zvyšujúci prekrvenie), antiedematozný (protiopuchový) účinok.

Kontraindikácie (kedy sa elektroliečba nevykonáva):

Medzi všeobecné kontraindikácie pri elektroterapii patrí nestanovená diagnóza, implantované kovové elektródy, metastické procesy, gravidita, čerstvé kožné infekcie v mieste priloženia, nesúhlas pacienta, lokálna reakcia na gél, ktorý sa môže, ale nemusí použiť pod elektródu, či kardiostimulátor.

Zdroj: www.zdravie.sk

 Objednať sa