Pali

Som študentom strednej zdravotnej školy v Petržalke. Moje štúdium na tejto škole je len začiatkom mojej cesty v oblasti masérstva, ktoré ma veľmi fascinuje a motivuje. Verím, že ako masér môžem významne prispieť k zlepšeniu fyzickej a psychickej pohody ľudí. Masérske umenie považujem za dôležitý nástroj na dosiahnutie rovnováhy a harmónie v ľudskom tele. Preto som odhodlaný pokračovať v mojom vzdelávaní a neustále rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Mojím cieľom je poskytovať tie najlepšie služby svojim klientom, aby sa cítili čo najlepšie a mohli viesť zdravší a spokojnejší život. Verím, že vďaka kontinuálnemu vzdelávaniu a praktickým skúsenostiam dokážem naplniť tento cieľ a stať sa skutočným odborníkom vo svojej oblasti.

 

Nikoleta Lešundáková

 Úspešne dokončila strednú zdravotnícku školu v Michalovciach v odbore masér. Počas svojho štúdia mala možnosť rozvíjať svoje zručnosti na rôznych miestach ako je Svet zdravia a.s. Nemocnica Michalovce na oddelení ortopédia a neurológia, Anima DSS, Wellness hotel Chemes, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie PNMI. Mnoho ďalších skúsenosti nadobudla v kúpeľoch Štós a kúpeľoch Luhačovice v Českej republike. Ovláda klasické masáže, manuálnu lymfodrenáž, mäkké techniky, športovú masáž, reflexnú masáž chodidiel, segmentovú techniku, väzivovú techniku, a akupresúru. Taktiež sa zúčastnila kurzu bankovania, tejpovania, masáž lávovými kameňmi. Je pripravená ďalej sa rozvíjať vo svojom odbore a teší sa na prácu s novými klientmi.

Bc. Simona Jančová

Momentálne ešte študentka posledného ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty Zdravotníctva
Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Banskej Bystrici v odbore fyzioterapia. Pripravuje sa
na májové štátnice. Svoju prax počas školy vykonáva v rôznych zariadeniach ako Fakultná
nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta (na oddeleniach traumatológie, neurochirurgie,
ortopédie a neurológie), Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Špecializovaný liečebný
ústav Marína pre deti aj dospelých, SANOM – špecializovaná nemocnica so zameraním
neurologickú rehabilitáciu, Sylvorehab, Nemocnica Zelený Sen a ďalšie. Popri škole má
absolvované kurzy DNS FIT KID a Bankovanie. Je pripravená vzdelávať sa v rôznych
oblastiach s najlepším záujmom pre vás.

 

Mgr. Galina Kubalová 

Tejto problematike sa venuje od roku 2005 a okrem súkromnej praxe má 6 ročnú prax na rehabilitačných oddeleniach, kde prišla do styku s rôznymi vážnymi aj ľahšími diagnózami, vďaka čomu nadobudla skúsenosti v širokom spektre ortopedických a neurologických ochorení.

Okrem absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore masér, zúčastňovala sa rôznych školení a kurzov, na ktorých nadobudla teoretické aj praktické skúsenosti v rôznych technikách masáží, vďaka ktorým vám môžeme ponúknuť rôzne druhy terapií, od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravej výživy, vie poradiť a podať pomocnú ruku v liečbe rôznych ochorení prírodnou cestou. 

Okrem zdravotníckeho vzdelania absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte UK v odboroch psychológia a karierové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, ako aj špeciálna pedagogika. Od roku 2019 sa venuje okrem iného aj deťom s autizmom. Spolupracuje aj so Súkromnou základnou školou so špeciálnou materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.