Firma AIMI,s.r.o. je registrovaný sociálny podnik a tak v zmysle §15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na svojom sídle výročnú správu.

Výročná správa