VÁŠ VIANOČNÝ SVET MASÁŽI

Lepšiu masáž nedostanete

Galina Kubalová

Nasa masérka Galina Kubalová sa tejto problematike venuje od roku 2005 a okrem súkromnej praxe má 6 ročnú prax na rehabilitačných oddeleniach, kde priška do styku s rôznymi vážnymi i ľahšími diagnózami,vďaka čomu nadobudla skúsenosti v širokom spektre ortopedických a neurologických ochorení.

Okrem absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore masér,zúčastňovala sa rôznych školení a kurzov,na ktrorých nadobudla teoretické aj praktické skúsanosti v rôznych technikách masáží,vďaka ktorým vám môžeme ponúknuť rôzne druhy terapií,od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiem v oblasti zdravej výživy,vie poradiť a podať pomocnú ruku v liečbe rôznych ochorení prírodnou cestou.

 

 Martina Volfová 

Masér a diplomovaný fyzioterapeút Martina Volfová je čerstvou absolventkou strednej zdravotníckej školy v Bratislave. Po vyštudovaní v odbore maser (2015) pokračovala v štúdiu v odbore diplomovaný fyzioterapeút, ktorého štúdium ukončila s vyznamenaním v júni 2018.

Skúsenosti nadobúdala aj popri štúdiu v nemocničných či sociálnych zariadeniach a aj v súkromných klinikách. Momentálne sa venuje rôznym druhom masáží a taktiež rôznym fyzioterapeutickým metódam ako sú napríklad : Bobathova metóda, Brunkowová metóda, škola chrbta a iné.

Svojím milým a priateľským prístupom pri vykonávaní svojej práce získava klient pocit bezpečia, prijatia a komfortu.

 

  

 


Copyright AIMI,s.r.o. © 2013. All Rights Reserved.