Druhy bazálnej stimulácie:

Vibračná stimulácia

Pomáha deťom s ťažkým telesným postihnutím pocítiť vlastné telo a okolitý svet prostredníctvom vibračného nosného aparátu, ktorý sa prikladá na rôzne časti ich tela alebo aj kontaktom s druhou osobou (priloženie ruky na hrudník druhého človeka).

Taktilno – haptická stimulácia

Je zameraná  na oblasť ich rúk . Dôležité sú tu dotyky,  poznávanie a uchopovanie rôznych predmetov.

Orálna stimulácia

Dieťa sa tu učí vzťahu ruka – ústa, učí sa poznávať a identifikovať rôzne chute a vône.

Orofaciálna bodová stimulácia

Je súbor pohybov a úkonov ktoré stimulujú neuromotoriku tváre, pier, jazyka,...aby sa docielilo zlepšenie v oblasti dýchania, sania, žuvania, jedenia, pitia ale aj reči.

Vizuálna, Olfaktorická a auditívna stimulácia

Sluchové a zrakové podnety

Zmyslom stimulácie je naučiť deti pozerať sa počúvať prostredníctvom rôznych zvukov a obrazov.

Akustické podnety

Ide o podnety, ktoré sa nevzťahujú k telu. Dieťa sa učí rozoznávať rôzne zvuky prichádzajúce z vonka a identifikovať ich zdroj. Učia sa zvuk vyrobiť samy.

Čuchové podnety

Dieťa sa učí rozoznávať rôzne pachy a vône, od bežných veci, ako je napr. vôňa bielizne po aromatické vône, napr. vôňa mydla.

Koncepciou bazálnej stimulácie sa v Slovenskej, (ale a Českej republike) zaoberá PhDr. Karolína Friedlová, ktorá je jedinou certifikovanou školiteľkou u nás.

Free Joomla! templates by Engine Templates