Galina Kubalová

Naša masérka Galina Kubalová sa tejto problematike venuje od roku 2005 a okrem súkromnej praxe má 6 ročnú prax na rehabilitačných oddeleniach, kde prišla do styku s rôznymi vážnymi aj ľahšími diagnózami,vďaka čomu nadobudla skúsenosti v širokom spektre ortopedických a neurologických ochorení.

Okrem absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore masér,zúčastňovala sa rôznych školení a kurzov, na ktorých nadobudla teoretické aj praktické skúsenosti v rôznych technikách masáží,vďaka ktorým vám môžeme ponúknuť rôzne druhy terapií,od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravej výživy,vie poradiť a podať pomocnú ruku v liečbe rôznych ochorení prírodnou cestou.

Jarko

Strednú zdravotnícku školu ukončil v roku 2016 maturitnou skúškou v odbore masér. Počas štúdia absolvoval prax v rôznych nemocniciach v Bratislave. Po ukončení školy pracuje vo svojom odbore.

 

Ajka

Je absolventka 1.stupňa VŠ, Univerzity Trnave, štúdia odboru fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Po ukončení štúdia nadobudla 4 roky praxe v ambulancii na rehabilitácii v Pezinku. Zameriava sa hlavne na rôzne masáže.

Majka 

Je vyštudovanou fyzioterapeutkou Vysokej školy v Trenčíne s viacročnou praxou na rehabilitácii včetne elektroliečby a cvičenia, taktiež v kúpeloch a praxou aplikácie rázovej vlny. 

Špecializuje sa najmä na:

masáž mäkkých techník –
je to forma špeciálnej masáže. Tieto (hĺbkové) techniky uvoľňujú mäkké
tkanivá a odstraňujú v nich svalové napätie. Uvoľňujú účinne svalstvo, svalové spazmy a zatuhnutia.
Využívajú sa pri bolestiach hlavy /migrény/, krčnou, hrudnou a lumbálnou časťou chrbta, bolestí
ramien...


Rehabilitáciu /cvičenia chrbta – VAS (vertebrogénny algický syndrom) bolesti chrbtice lokalizované
v rôznych oblastiach chrbta obmädzujúce pohyb , Skolióza – vykryvenie chrbtice do jednej strany spôsobené nesprávnym držaním tela.
Cvičenia pre deti na VDT (vadné držanie tela) a na ploché nohy aj hravou formou.

 

 

  

 


Copyright AIMI,s.r.o. © 2013. All Rights Reserved.