Bc. Alena Galanová 

Je absolventka 1.stupňa VŠ, Univerzity Trnave, štúdia odboru fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Po ukončení štúdia nadobudla 4 roky praxe v ambulancii na rehabilitácii v Pezinku. Zameriava sa hlavne na rôzne masáže.

 

Bc. Galina Kubalová 

Tejto problematike sa venuje od roku 2005 a okrem súkromnej praxe má 6 ročnú prax na rehabilitačných oddeleniach, kde prišla do styku s rôznymi vážnymi aj ľahšími diagnózami,vďaka čomu nadobudla skúsenosti v širokom spektre ortopedických a neurologických ochorení.

Okrem absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore masér,zúčastňovala sa rôznych školení a kurzov, na ktorých nadobudla teoretické aj praktické skúsenosti v rôznych technikách masáží, vďaka ktorým vám môžeme ponúknuť rôzne druhy terapií,od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravej výživy,vie poradiť a podať pomocnú ruku v liečbe rôznych ochorení prírodnou cestou.

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Copyright AIMI,s.r.o. © 2013. All Rights Reserved.