Výpočet povinného podielu za rok 2014
Počet zamestnancov
Počet zamestnancov so ZPS
Odvody budú vo výške: 0 Náhradné plnenie bude vo výške 0 Počet zamestnancov zo ZPS podľa zákona 0